Team Kanban Practitioner (TKP) – Сертифицирано онлайн обучение на Kanban University

Повишете видимостта, сътрудничеството и ефективността си с Kanban

 • НАУЧЕТЕ основните практики на Канбан
 • ПРИЛАГАЙТЕ  Канбан в стимулационна среда

 • ПРИДОБИЙТЕ Team Kanban Practitioner (TKP) квалификация*
Цена – 720 лв. без включено ДДС.
Запазете си място на ivo@nullesicenter.bg или +359888919088.

За кого е подходящ този курс?

Курсът е задължителен за всеки, който иска да рационализира работния поток на проектите, Скръм практиките, ресурсите или управлението на услугите. Особено подходящ е за мениджъри, лидери на екипи и членове на екипи, които прилагат Канбан.

Съдържание на курса

Ще научите как да използвате основните концепции на Канбан метода и ще ги практикувате активно. Ще можете да управлявате работата си така, че нито Вие, нито колегите Ви да се чувствате претоварени.

В резултат на курса ще сте в състояние да визуализирате работата си добре и да балансирате между нуждите на клиента и наличния капацитет, което ще Ви помогне работите по-добре и да намалите броя на спешните задачи. Също така ще бъдете в състояние да опишете каква стойност носи използването на канбан система и как може да допринесе за успеха на Вашия екип и организация. Обучението включва симулация на работа в канбан екип.

Курсът се провежда на английски език, освен в случаите, когато всички записани участници владеят български.

Ползи от курса

В края на този интензивен курс ще сте използвали професионални канбан инструменти и ще сте наясно:

 • Какви са основните концепции на Канбан, включително и как могат да се приложат в конкретния контекст на Вашата организация
 • Как да намалите едновременната работа по много задачи  (multitasking) 
 • Как да визуализирате добре работните задачи и всичко, което Ви пречи да продължите да работите по тях (blockers)
 • Как ефективно да провеждате и да участвате в дневните срещи
 • Как визуално да постигате баланс между нуждите и възможностите на ниво отделен човек и на ниво екип
 • Как да прилагате Канбан в проекти
 • Как да използвате Канбан за ефективно организиране на работата на екипа.

Кой ще Ви обучава?

Ивайло Георгиев e акредитиран преподавател на Kanban University. Ивайло е професионалист по подобряване на процесите и Agile Coach с 15-годишен опит в работата с международни компании за разработка на софтуер, Fintech компании и банки.

Какво ще получите?

 • Висококачествено обучение, фокусирано върху нуждите на участниците
 • Курсови материали в електронен формат (pdf формат)
 • Team Kanban Practitioner сертификат от Kanban University
 • Членство в Kanban University

Методът Канбан

Канбан е Agile метод, базиран на принципите на Lean и насочен към постепенно и безпроблемно трансформиране на организациите в адаптивни, ефикасни и ориентирани към клиентите компании.

Характерните за него практики – визуализация на работния процес, фокусиране върху оптимален брой задачи и непрекъснато подобрение на работата помагат на екипите да се адаптират към променящите се нужди на клиентите и бизнеса, да съкратят времето за доставка, да управляват зависимостите от други екипи, да използват оптимално наличните ресурси и да подобрят качеството на продукта и услугата, която предлагат.

Канбан насърчава сътрудничеството и ангажираността между членовете на екипа по естествен начин. Той изисква сравнително малко усилия и е подходящ както за малки, така и за големи екипи. Канбан е приложим и ефективен също и в екипи, които използват други рамки и модели за управление на работния поток, като Scrum, PMBOK, Lean, CMMI и други.

Запазете дата тук.

Skip to content