Създайте Канбан система с обучението Kanban Management Professional I (KMP I)

Искате ли да подобрите работния поток, да бъдете по-бързи и адаптивни в работата си?​

 • НАУЧЕТЕ основите на метода Канбан
 • ПРАКТИКУВАЙТЕ Канбан в подробна бизнес симулация
 • ПРОЕКТИРАЙТЕ и управлявайте Канбан система
Запишете се за следващото обучение Kanban System Design (KMP I) и направете първата крачка към Своята Kanban Management Professional (KMP) квалификация. 

Ползи от курса

Завършвайки курса, ще сте в състояние да обясните основните принципи на метода Kanban за ефективно управление на проекти, услуги и операции и да ги прилагате на практика. 

Обучението включва подробна симулация на Kanban, в която ще прилагате присъщите на Канбан практики с помощта на Kanbanize – водещ софтуер за управление на проекти в световен мащаб. По време на симулацията, ще участвате в провеждането на ежедневни и други срещи, следвайки интегрирани правила за работа и конкретен бизнес сценарий. Ще имате възможност да вземате решения за разпределение на работата, формулиране на политики, попълване на опашката от задачи, ограничаване на работа едновременно по много задачи и др. и ще се научите да анализирате и управлявате работния поток.

Интерактивните практически упражнения в курса ще Ви помогнат да изградите Kanban система (или ще Ви дадат идеи как да се подобри и поддържа вече съществуваща Канбан система), адаптирана към специфичните Ви бизнес нужди.

За кого е подходящ този курс?

Курсът е специално разработен за мениджъри и ключови специалисти, които се нуждаят от рационализиране на работния процес. Той е насочен към:

 • Програмни мениджъри и мениджъри на портфейли;
 • Членове и ръководители на екипи за разработка на продукти;
 • Членове и ръководители на обслужващи екипи;
 • Ръководители на екипи и ключови специалисти;
 • Скръм мастъри (Scrum Master), собственици на продукти (Product Owner) и членове на екипа за развитие (Development Team member);
 • Мениджъри и специалисти по подобряване на процесите.

Съдържание на курса

В края на този интензивен курс ще сте наясно:

 • С основните концепции на Канбан, включително и как могат да се приложат в конкретния контекст на Вашата организация
 • Как се управляват задачите в процес на изпълнение (Work In Progress) и как се намалява едновременната работа по много задачи  (multitasking)
 • Как се визуализира работният поток, така че всички заинтересовани страни да имат видимост както на прогреса, така и на пречките в работата и да могат да допринесат за тяхната оптимизация
 • Как се адаптира Канбан системата към нуждите на клиента при реализиране на проекти или услуги
 • Какъв е ритъмът на работа, който най-добре отговаря на нуждите на клиентите и на капацитета на екипа
 • Управление на проекти и услуги на Канбан – благодарение на опита, натрупан при подробната симулация на Канбан система (ИТ или различна от ИТ)
 • Какви класове услуги има и как се използват за справяне с разнообразните заявки на клиентите
 • Как да се координирате с други екипи, като в същото време подобрите използването на ресурсите
 • Какви са ключовите показатели за управление на работния поток
 • Как да се съчетае най-доброто от Scrum с прилагането на Канбан практики
 • Как да използвате Канбан, за да подобрите производителността на системата.

Кой ще Ви обучава?

Ивайло Георгиев e акредитиран преподавател на Kanban University. Ивайло е професионалист по подобряване на процесите и Agile Coach с 15-годишен опит в работата с международни компании за разработка на софтуер, Fintech компании и банки. 

Курсът се преподава на български или английски език, като официалните писмени материали на Kanban University са само на английски език.

Какво ще получите?

 • 16 часа висококачествено обучение, фокусирано върху нуждите на участниците
 • Курсови материали в електронен формат (pdf)
 • Книгата на Дейвид Андерсън „Kanban: Successful Evolutionary Change for your Technology Business”, в електронен фомрат
 • Членство в Kanban University
 • Сертификат за завършен курс от Kanban University*

* Забележка: За да придобиете квалификация Kanban Management Professional, е необходимо да завършите и курса Kanban Management Professional II  (KMP II) в допълнение към това обучение!

Методът Канбан

Канбан е Agile метод, базиран на принципите на Lean и насочен към постепенно и безпроблемно трансформиране на организациите в адаптивни, ефикасни и ориентирани към клиентите компании.

Характерните за него практики – визуализация на работния процес, фокусиране върху оптимален брой задачи и непрекъснато подобрение на работата, помагат на екипите да се адаптират към променящите се нужди на клиентите и бизнеса, да съкратят времето за доставка, да управляват зависимостите от други екипи и да използват оптимално наличните ресурси.

Канбан насърчава сътрудничеството и ангажираността между членовете на екипа по естествен начин. Той изисква сравнително малко усилия и е подходящ както за малки, така и за големи екипи. Канбан е приложим и ефективен също и в екипи, които използват други рамки и модели за управление на работния поток, като Scrum, PMBOK, Lean, CMMI и други. 

Запазете дата тук.

Skip to content